Absolútnou víťazkou DITEC Opportunity Award 2022 sa stala s návrhom svojej appky Safechat! na boj proti internetovej šikane Nina Boldocká, maturantka na Strednej škole Tilgnerova 14 v Bratislave. Nakoniec ju to však predsa len do sektora informačných technológií nezavialo. „Aj keď som v maturitnom ročníku zvažovala vydať sa rôznymi smermi, srdcom mi je najbližší tanec, a tak som sa rozhodla ísť za svojím snom,“ vysvetľuje Nina, ktorá momentálne študuje na Hudobnej a Tanečnej fakulte Vysokej školy múzických umení v odbore Tanečné umenie – Choreografia. Jej študijný odbor je zároveň aj jej najväčším hobby, ktorému venuje väčšinu svojho času. No umenie je pre ňu záľubou všeobecne. A čo by odkázala dievčatám, ktoré to naopak ťahá k informačným technológiám? „Nech sa neboja ani v technickom odbore ako je IT využiť svoju kreativitu a obohatiť ďalší ročník o niečo nové :),“ hovorí mladá umelkyňa.